PODMÍNKY

PŮJČOVNY

Při zapůjčení fyzické osobě požadujeme předložení dvou platných dokladů a dále složení zálohy dle platného ceníku.

U dlouhodobých pronájmů ( více než 7 dní i platbu předem )
V případě, že je pro obsluhu stroje nezbytný strojnický průkaz je             vhodné ho předložit při předání / převzetí  strojem                 
( jedná se především o bagry a nakladače, Pro komerční práci s motorovou pilou a křovinořezem je strojnický průkaz taktéž nezbytný )


Při zapůjčení právnické osobě požadujeme předložení dvou platných dokladů osoby, která stroj převezme, a objednávku pronájmu potvrzenou statutárním zástupcem společnosti. Pokud není domluveno jinak vyžadujeme i složení zálohy dle platného ceníku.

Jakýkoliv stroj můžeme po dohodě zapůjčit včetně obsluhy nebo stroj dovézt na požadované místo. Tato služba je možná pouze po předchozí objednávce s několikadenním předstihem.

© 2023 by Bowtie Company. Proudly created with Wix.com